Endotermický

, endotermní – doprovázený spotřebou (pohlcováním) energie, např. endotermický děj probíhá v neizolované soustavě za současného příjmu tepla z okolí. Opak exotermický.

Související hesla