Engel Emanuel

, český lékař a politik. Člen mladočeské strany, stoupenec jejího umírněného křídla. 1883 – 1907 poslanec českého sněmu, od 1885 říšské rady. Do 1900 předseda mladočeského parlamentního klubu. V 90. letech hájil pozitivní politiku vůči K. F. Badenimu. Od 1900 lázeňský lékař v Karlových Varech.

Ottův slovník naučný: Engel Emanuel

Engel Emanuel, lékař a politik český (* 1844 v Praze), r. 1868 promovován v Praze na doktora lékařství, načež stal se sekundářem ve všeobecné nemocnici, později assistentem v české porodnici. Po delším pobytě v cizině stal se městským lékařem v Benešově a od r. 1892 usazen jest v letních měsících jako lázeňský lékař v Karlových Varech. R. 1883 zvolen byl poslancem zem., r. 1885 poslancem říšským a r. 1889 povolán do ředitelstva hypotheční banky království Českého.

Související hesla