Entopie

, typ umístění rostlin určený polohou krajiny, matečnou horninou a dalšími podmínkami.