Environment

, prostředí – umělecká organizace prostoru (interiéru, exteriéru, přírodního prostoru ap.), využívající různá média (viz též multimédia). Na rozdíl od instalace a objektu pracuje s celým daným prostorem a jako celek jej pojednává. Hlavní představitelé: C. Oldenburg, R. Rauschenberg, E. Kienholz, J. Rosenquist, v České republice např. I. Kafka, A. Matasová.

Související hesla