Eolit

, kamenné nástroje, vzniklé většinou přírodní činností; některé pocházejí až z třetihor.