Eparchie

, území, které v pravoslavných církvích spravuje biskup, obvykle společně s nějakým voleným orgánem, např. eparchiálním radou.

Ottův slovník naučný: Eparchie

Eparchie (řec.) ve východní nesjednocené církvi jest tolik jako diécése, obvod podřízený biskupovi (eparchovi). Poměry eparchií a biskupů východní církve liší se valnou měrou od diécésí a biskupů církve latinské. Ve státní církvi ruské byly ke konci r. 1889 62 eparchie, což vzhledem k ohromnému prostoru této veleříše jest počet nepatrný. Eparchie dělí se v Rusku ve tré tříd; do prvé náleží Kijev, Novgorod, Moskva a Petrohrad, do druhé čítá se 18 a do třetí 26 biskupství. Dle poměrů latin. a řecké nesjednocené církve měli by eparchové prvé třídy hodnost metropolitů, druhé třídy hodnost arcibiskupů a třetí třídy biskupů dle stupně pravomocnosti, která se odnáší k zevní správě ústrojí církevního nebo zří k řízení svědomí. V ruské církvi jsou veškeré eparchie podrobeny svaté synodě a r. 1889 spravovány byly 3 metropolity, 15 arcibiskupy a 43 biskupy. Jim ku pomoci přiděleno bylo 37 vikářů. Průměrně připadá v Rusku na každou eparchii přes million obyvatelstva, někde až dva milliony.Výkonným orgánem eparchiální správy jsou konsistoře (56 r. 1889). Ksl.

Související hesla