Epifanie

, zjevení – původně typický rys řeckého a římského náboženského prostředí, zejm. od 5. stol. př. n. l.; zjevení božstva v jeho svatyni, ve snu ap. Později epifanie přenesena i na helénistické panovníky a římského císaře. Víru v epifanii přejali křesťané; vztažena na událost Kristova vtělení (příchodu na svět) a slavena od 2. stol. jako závěr adventu (6. ledna); od 4. stol. slavnost epifanie postupně vytlačena slavením Vánoc.

Související hesla