Epika

, jeden ze tří základních literárních druhů. Hlavním kompozičním principem epiky je dějovost, modifikovaná hlediskem vypravěče. Struktura epického díla vytvářena prostřednictvím fabule (příběh) a syžetu (ztvárnění postav, děje, času a prostoru). Nejrozšířenější výrazovou formou epiky v moderní literatuře je próza. Z hlediska epické šíře se rozlišují dva základní žánry: epos (veršovaná epika) a román (prozaická epika); z menších epických žánrů jsou nejrozšířenější povídka, novela, pohádka, pověst, anekdota.

Související hesla