Epizoda


1. původní akt v antickém dramatu vložený mezi dva zpěvy chóru; v současnosti drobný vedlejší příběh v hlavním proudu vyprávění;
2. nová, dosud neuvedená hudební myšlenka v provedení sonátové formy.

Související hesla