Epopej

, epopeje, epopeja – 1. rozsáhlá epická báseň vážného, zpravidla historického obsahu, epos; 2. románová díla v 19. století s širokým realistickým ztvárněním skutečnosti, např. Vojna a mír L. N. Tolstého; 3. knižní výraz pro velkolepé dílo, slavný, často hrdinský čin.

Související hesla