Eridu

, archeologická lokalita 40 km jihozápadně od Násiríje v Iráku. Nálezy dokazují osídlení v 6. – 4. tis. př. n. l., bylo zde objeveno rozsáhlé pohřebiště (193 nebožtíků), zbytky chrámů a dva paláce.

Ottův slovník naučný: Eridu

Eridu (sumersky Nun-ki, nyn. Abú Šahrain), slavné rumovisko starověké, opodál nynějšího soutoku Eufráta a Tigrida, na l. břehu eufrátském, naproti osadě Sûk eš-šujúch. Eridu má podobu ssutinného pahorku, z něhož podnes vyčnívají dvě věžovité trosky, z nichž severní, vyšší (posud 2 patra) jest zbytek chrámu starobabylónského božství Ia. Eridu bylo středištěm nejstaršího kněžského státu babylónského, a ježto ve starověku moře až k němu doléhalo, nepochybně i obchodu. Za Seleukovců bylo jestě obydleno. Pšk.

Související hesla