Errata

, chyby, omyly; seznam chyb a omylů v tištěné publikaci.

Ottův slovník naučný: Errata

Errata (lat.), omyly; obyč. chyby tiskové.