Esej

, literární žánr umělecké prózy, literárněkritická nebo publicistická úvaha o aktuálním, společensky významném problému. Autorem bývá významná osobnost kulturního, vědeckého a společenského života, předmětem aktuální problémy filozofie, vědy, umění, morálky, náboženství, politiky ap. Vyznačuje se věcností a estetičností, vždy vyjadřuje postoj autora. Za předchůdce jsou považovány antické filozofické úvahy, dialogy a listy o etických otázkách. Název esej poprvé použil 1580 francouzský filozof M. de Montaigne pro své knižně vydané úvahy, komentáře a postřehy o přečteném.

Související hesla