Esence

, z latinského essentia, jsoucnost, bytnost, základ;
1. filozofie pojem vyjadřující (na rozdíl od akcidentu) podstatu věci, tedy to, co danou věc činí touto věcí a odlišuje od jiných. Ve scholastice stavěna do protikladu k existenci. Viz též Tomáš Akvinský;
2. výtažek, tresť.

Související hesla