Eskalátor

, pohyblivé schody usnadňující a urychlující přepravu osob zejm. při překonávání výškových rozdílů (např. stanice metra). Eskalátor se pohybuje posouváním řetězového dopravníku přes řetězová kola hnací stanice; je zajištěn proti zpětnému pohybu. Na pohyb schodů je vázán pohyb pásových madel.