Esoterický

, esoterní – vnitřní, skrytý, tajný. Označení vědění či učení, které je určené a srozumitelné pouze zasvěcencům. Vyznačuje se neběžným (nekonvenčním) obsahem a jazykem a mnohovýznamovostí. Opak exoterický. Viz též esoterismus.

Ottův slovník naučný: Esoterický

Esoterický a exoterický (z řec.). Skoro všichni staří filosofové měli dvojí učení, jedno, určené jen užšímu kruhu žáků, slulo esoterickýs-cké, druhé, přístupné širším kruhům a přednášené veřejně, esoterickýx-cké. Někdy učení to docela se lišilo, jako u Pythagoreovců, jindy, jako ve škole Aristotelově, esoterickýx-cké učení lišilo se od esoterickýs ckého tím, že bylo méně abstraktní a méně prohloubené. V náboženských naukách byly mystérie doktrinami esoterickýs ckými, křesťanství však zrušilo tyto rozdíly. Esoterikové byli žáci učiteli blízcí, exoterikové, kteří neměli hlubší známosti filosofie. Také spisy filosofické dělí se na esoterickýs-cké a esoterickýx-cké.Esoterickýv chemii značka pro Erbium.

Související hesla