Establishment

, ustanovení, založení, zákonné zřízení. Instituce moci a autority (monarchie, parlament ap.). Užíváno též jako pejorativní označení státní moci.

Související hesla