Esterházyové

, uherský šlechtický rod; do 1945 vlastnil největší pozemkové majetky v zemi. Členové rodu se vyznamenali ve státní a vojenské službě.

Související hesla