Estetično

, funkce estetická – základní kategorie estetiky vztahující se k lidské schopnosti poznávat, tvořit a hodnotit z hlediska vnímání krásy, ošklivosti, harmonie ap. Estetično v sobě zahrnuje jak kladný, tak i záporný prvek esteticky vnímané reality; pojem krása koresponduje pouze s kladnou hodnotou estetična.

Související hesla