Ethylen

, etylén, eten, ethen, CH2=CH2, nejjednodušší alken; a) plynná látka obsažená v zemním a koksárenském plynu. Získává se krakováním. Základní surovina v chemickém průmyslu, např. k výrobě ethylenoxidu, polyethylenu, styrenu; b) přirozený metabolit rostlin, který má charakter fytohormonu. Urychluje stárnutí květů, zrání plodů a opad listů. Tvorba ethylenu v rostlinách je ovlivňována auxiny.

Související hesla