Etika autonomní

, z řeckého autos – sám, nomos - zákon; etika, která vyvozuje základní morální principy ze sobě vlastních, imanentních morálních zákonů. Opak etika heteronomní.

Související hesla