Etika individuální

, etika, jejíž teoretická východiska se odvíjejí od jednotlivce, od jeho úsilí o vlastní blaho. Úspěch v úsilí o vlastní blaho samozřejmě bývá obvykle podmíněn obdobným úsilím druhých lidí. Viz též etika sociální.

Související hesla