Etika sociální

, etika zaměřená na společné, obecné dobro. Vymezení takového obecného dobra předpokládá rozpoznání univerzálních lidských hodnot; do popředí se dostává jako základní etická hodnota odpovědnost za druhého. Viz též etika individuální.

Související hesla