Etnikum

, skupina lidí, kteří mají stejnou etnicitu a etnickou (národní) příslušnost. Pojem širší než národ.

Související hesla