Eudoxos z Knidu

, řecký filozof, matematik a astronom; žák egyptských astronomů, spolupracovník Platónův, zakladatel významné matematické školy, předchůdce Eukleidův. Kritik Platónovy nauky o idejích. Usiloval o vědecký výklad vesmíru na základě přesných pozorování, vytvořil teorii o nebeských sférách, tj. o soustředných kulovitých vrstvách oblohy, které se otáčejí kolem nehybné Země a způsobují tím pohyb planet a hvězd (viz geocentrismus).