Euphuismus

, přebujelý manýristický prozaický styl 80. let 16. stol. v Anglii. Vytvořil ho alžbětinský prozaik a dramatik J. Lyly knihou Euphues or the Anatomy of Wit (1578, Euphues aneb Anatomie důvtipu). Dějový prvek nebyl ještě plně rozvinut, vypravování zpomalovaly statické popisy vybrané konverzace a dvořanského chování.

Ottův slovník naučný: Euphuismus

Euphuismus, t. j. sloh Euphuesův, sloh příliš strojený, umělůstkami přeplněný, dle způsobu psaní J. Lilya v románě »Euphues or Anatomy of Wit«.

Související hesla