Eurípidés

, řecký dramatik; působil v Athénách, přítel Sókratův. Jeho život je obestřen řadou legend a anekdot; od 408 žil na dvoře krále Archeláa v makedonské Pelle. Napsal přes 90 divadelních her, z nichž se zachovalo 19 tragédií (nejznámější jsou Ifigenie v Aulidě, Médeia, Élektra, Hippolytos, Bakchantky, Trójanky, Héraklés). Na rozdíl od svých předchůdců vytvářel hrdiny nového typu, které zobrazil v jejich lidské dimenzi. Tragický konflikt tak přesouvá do sféry lidských citů. Jeho pozdní hry se mění spíše v činohru plnou spletitých dějových peripetií. Inovoval dramatickou techniku omezením sborových partií a jejich oddělením od vlastního děje. Jeho hry významně ovlivnily pozdější vývoj evropského divadla. Princip intriky, typický pro jeho pozdní dramatickou tvorbu, byl převzat střední a novou attickou komedií.

Související hesla