Evangelisté

, autoři čtyř evangelií Nového zákona: Matouš, Marek, Lukáš (též autor Skutků apoštolů), zvaní společně synoptici, a Jan. Současná biblistika vidí problém autorství evangelií složitěji a připouští postupné fáze jejich vzniku.

Související hesla