Evangelium

, radostná, dobrá zvěst, v širším smyslu hlavní obsah křesťanství; radostná zvěst o tom, že Bůh lidem nabízí odpuštění hříchů a nastoluje své království. V užším smyslu spisy, jejichž obsahem je svědectví o životě a učení Ježíše Krista; jejich název pochází z 2. stol. Původně bylo zpráv o Kristově působení více, v církvi se však koncem 2. stol. prosadila čtyři evangelia, pojatá do kánonu Nového zákona. Viz též evangelisté, synoptici. K apokryfním evangeliím patří židovské, egyptské, Petrovo, Tomášovo (viz též apokryfy).

Související hesla