Ex nihilo nihil fit

, z ničeho nevzniká nic - nebo z ničeho nemůže vzniknout něco. Latinská parafráze učení řeckého filozofa Melissa, představitele elejské školy. Vyjádření věčnosti a nestvořenosti světa.