Exergonická reakce

, chemická reakce, při které se uvolňuje energie.