Exhorta

, duchovní výklad, promluva při bohoslužbě, kázání.