Existenciália

, termín používaný zejm. M. Heideggerem a K. Jaspersem pro způsoby lidské existence získané analýzou lidského bytí (bytí ve světě, starost, časovost, úzkost, vrženost, bytí k smrti). Tato určení se odlišují od kategorie, jež se vztahují k ostatnímu jsoucnu mimo lidské bytí.

Související hesla