Exotermický

, exotermní – doprovázený vybavováním tepla, např. exotermický děj probíhá v neizolované soustavě za současného převodu energie ve formě tepla do okolí. Opak endotermický.

Související hesla