Experimentální archeologie

, obor archeologie, který rekonstruuje stavby, zařízení a jejich provoz podle archeologických pozůstatků; cílem je ověřit teoretické závěry (rekonstrukce jsou využity v muzeích).

Související hesla