Explorer

, označení řady amerických vědeckých družic, převážně geofyzikálních a astronomických. Explorer 1, vypuštěný 31. 1. 1958, byl první americkou umělou družicí Země; objevil radiační pásy Země. Do konce roku 1999 bylo družic této řady úspěšně vypuštěno celkem 75.

Související hesla