Eyck Hubert van

, nizozemský malíř pozdní gotiky; bratr Jana van Eycka. Jeho tvorba málo doložena. Pravděpodobně navrhl a zahájil malbu Gentského křídlového oltáře, kterou po jeho smrti dokončil bratr Jan.

Související hesla