Fabliaux

, básnická forma starofrancouzské měšťanské poezie z konce 12. – 14. stol.; veršované komické příběhy zesměšňující lidskou hloupost, parodující dvorské ideály.

Související hesla