Faidón z Élidy

, kolem 400 př. n. l., řecký filozof; Sókratův žák, zakladatel élidské školy. Jeho jméno nese jeden z Platónových dialogů (O nesmrtelnosti duše).

Související hesla