Fajáns

, výrobky z jemné porézní keramické hmoty překryté neprůhlednou bílou olovnato-cíničitou glazurou, někdy obarvenou oxidy kovů, zdobené malbou nebo plasticky. Fajáns je známa od 4. tis. př. n. l. v Egyptě a Mezopotámii, později se vyráběla v Persii a egejské oblasti, přes španělský ostrov Mallorku (odtud název majolika) přenesena ve 14. a 15. stol. do Itálie (zejm. Faenza, odtud název fajáns). Od 16. stol. technika fajáns exportována za Alpy (delftská fajáns, Porýní, Rouen).

Související hesla