Faksimile

, věrná kopie předlohy, např. psaného písma, hotových záznamů, kreseb jednobarevných i vícebarevných, obrazů, rukopisných kodexů, starých tisků, listin ap., vytvořená ve stejném měřítku ručně nebo grafickými reprodukčními technikami v jediném exempláři nebo v malém nákladu.

Ottův slovník naučný: Faksimile

Faksimile (lat., vlastně fac sinile = učiň podobné), snímek, věrné napodobení starých rukopisů, podpisů vynikajících mužů, kreseb a j. K účelu tomu užívá se kovotisku, dřevotisku, kamenotisku, fotografie, zvláště pak způsobu fotomechanického tisku a leptání. Prvním větším dílem toho druhu byl »Doomsday Boo▽ Viléma I., zhotovený naprosto věrně r. 1862 na podnět anglické horní sněmovny. Uvésti sluší ještě »Codex Sinaiticus«, napodobení nejstaršího známého textu biblického.

Související hesla