Falc

, hospodářská centra a opevněná dočasná sídla franských a později římskoněmeckých panovníků, budovaná v 9. – 12. stol.; zpravidla uzavřená dispozice s obvykle patrovou kaplí, palácem a reprezentačním sálem v patře a souborem hospodářských budov.

Související hesla