Fantastický

1. založený na fantazii; 2. přehnaný, přemrštěný, neobvykle velký.

Ottův slovník naučný: Fantastický

Fantastický (z řec.). V slově tom význam slova fantasie sklesá na stupeň nižší a vztahuje se jen k obrazivosti, a to k nezřízené; znamená tolik jako výstřelek obrazivosti, nevyrovnaný, podivínský, nehorázný, neúměrný. nejasný, nevymezený, těkavý, zákonům logické správnosti odporující, pravděnepodobný, od skutečnosti se vzdalující, blouznivý, přemrštěný a pod. Člověk tedy, který má fantasii, právě není fantastickým, an důmyslem svým nezřízenou obrazivost ovládá, podobně jako pravé umělecké dílo, jež jest plno tvůrčí fantasie, avšak není fantastické. Slovo fantastický pronášívá se obyčejně s patrnou příhanou, kdežto pro případ druhý, kdy fantasie ve vyšším tvůrčím smysle se jeví, mohli bychom říkati fantasijný. Dd.

Související hesla