Fauna

, zvířena, živočišstvo;
1. soubor živočichů, kteří žili nebo žijí v určité oblasti. Zahrnuje druhy mikroskopické (mikrofauna, např. součást planktonu) a makroskopické (tzv. megafauna). Dělí se podle různých hledisek, např. podle systematických kritérií (fauna ptáků, avifauna), podle zeměpisných oblastí (zoogeografie), podle ekologických hledisek (např. fauna pouští);
2. označení odborné literatury, monografie zabývající se zvířenou ze systematického hlediska (např. Fauna ČR).

Související hesla