Fázová synchronizace

, optika ustavení a udržení vzájemné relace (rozdílu) počátečních fází dvou a více vln.