Federace dělnických tělocvičných jednot

, FDTJ – komunistická tělovýchovná organizace, založená 8. 5. 1921 po rozkolu Svazu dělnických tělocvičných jednot československých (SDTJČ). Téhož roku se stala sekcí Rudé sportovní internacionály. Na počátku své činnosti sdružovala více než 100 000 členů. Na III. mimořádném sjezdu v roce 1926 došlo ke sjednocení komunisticky orientovaných československých tělovýchovných a sportovních organizací do Federace proletářské tělovýchovy (FPT), která se plně orientovala na sovětskou tělovýchovu. Vypjaté levičáctví a plné podřízení politice Komunistické strany Československa vedlo k poklesu členstva. V době zákazu své činnosti v říjnu 1938 měla asi 30 000 členů.

Související hesla