Feierabend Ladislav Karel

, český národohospodář, právník a politik. Organizátor agrárního družstevnictví, od roku 1930 vrchní ředitel Kooperativy, 1938 – 40 ministr zemědělství v posledních československých a prvních protektorátních vládách, zároveň činný v domácím odboji (Politické ústředí). 1940 emigroval do Velké Británie, 1941 – 45 ministr financí v československé exilové vládě v Londýně. V exilu obhajoval pozice agrární strany, kriticky se stavěl k Benešově východní politice. Po roce 1945 člen národně socialistické strany, 1948 opět emigroval do Velké Británie, 1950 do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. Autor osmisvazkových memoárů, zachycujících jeho činnost v letech 1938 – 48 (v ČR vydány 1994 – 96 ve třech souhrnných svazcích pod názvem Politické vzpomínky). Řád T. G. Masaryka in memoriam v roce 1995.

Související hesla