Feigl Bedřich

, český malíř a grafik. Účastnil se obou výstav Osmy (1907 a 1908). Před německou okupací Čech a Moravy emigroval do Anglie. Základním východiskem jeho malby je smyslový prožitek optické reality, avšak s využitím tlumených barev (Vlastní podobizna). Později tvořil obrazy s biblickými náměty a legendami Orientu (Milosrdný Samaritán, Nalezení Mojžíše, aj.).

Související hesla