Fejeton

, drobný žánr umělecké publicistiky vyslovující se vtipnou, zábavnou a přitažlivou formou k nejrůznějším otázkám současnosti. Používáním stejné grafické úpravy a opakováním dalších formálních znaků se vytvořily zvláště formy fejetonu (podčárník, sloupek, kurzíva, entrefilet, rozhlásek); román-fejeton je napsán tak, aby v ucelených částech (rozsah fejetonu) mohl vycházet na pokračování v novinách. Vznikl v roce 1800 ve Francii a byl zpravidla od zpravodajské části novin oddělen linkou (odtud též podčárník); v západních zemích se později název přenesl na celou kulturní a společenskou část listu, v Čechách si zachoval původní význam.

Související hesla