Feminita

, psychologie chování a vlastnosti typické pro ženy (intuitivnost, emocionalita ap.). Opak maskulinita.